ลำดับ ชื่อเรื่อง วัน เวลา แสดง
1 งบทดลอง เดือน ธันวาคม 63 2021-01-19 14:00:46
2 งบทดลอง พ.ย.63 2020-12-15 10:05:08
3 รายงานงบทดลอง ต.ค.63 2020-11-13 10:16:03
4 ประกาศลำดับอาวุโส(update) 2020-11-09 09:45:21
5 ประกาศอาวุโส ครั้งที่ 2 2020-10-15 15:26:25
6 อาวุธโสระดับ รอง สว.- ผกก. 2020-10-06 14:51:47
อ่านทั้งหมด
ลำดับ ชื่อเรื่อง วัน เวลา แสดง
1 คำสั่งตำรวจภูธรภาค 1 ที่ 304,305-2563 2020-11-02 08:58:54
2 ประกาศลำดับอาวุโส(update) 2020-11-02 08:58:41
3 คำสั่งการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (นสต.) 2020-02-21 15:07:24
4 ลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ ผกก. ครั้งที่ 2 2019-10-11 16:21:31
5 ลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผกก. ครั้งที่ 2 2019-10-11 16:21:19
6 ลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ สว. ครั้งที่ 2 2019-10-11 16:21:04
อ่านทั้งหมด
ลำดับ ชื่อเรื่อง วัน เวลา แสดง
1 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ 2019-07-19 16:02:18
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว ประตูรั้ว และป้ายชื่อหน่วยงาน บก.สส.ภ.1 (e-bidding) 2018-09-21 15:14:05
3 เอกสารเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2018-09-21 15:10:47
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว ประตูรั้ว และป้ายชื่อหน่วยงาน บก.สส.ภ.1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 2018-09-07 16:24:44
อ่านทั้งหมด
ลำดับ ชื่อเรื่อง วัน เวลา แสดง
1 ประกาศซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ 35 เครื่อง ภ.จว.นนทบุรี 2021-01-19 13:58:19
2 จัดซื้อครุภัณฑ์รายการเครื่องปรับอากาศชิดเเยกส่วน แบบต่อท่อส่งลมเย็น 2020-11-11 15:29:14
3 จัดซื้อครุภัณฑ์รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล เเบบทีี่1 2020-11-11 15:28:08
4 ประกาศกองบังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธรภาค 1 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการโครงการระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ตำรวจภูธรภาค 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2020-07-16 14:00:06
5 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจ้าง2560 2020-02-20 12:03:58
6 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงิน2562 2020-02-20 12:03:29
อ่านทั้งหมด
ลำดับ ชื่อเรื่อง วัน เวลา แสดง
อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด