ลำดับ ชื่อเรื่อง วัน เวลา แสดง
1 ประกาศอาวุโส ครั้งที่ 2 2020-10-15 15:26:25
2 อาวุธโสระดับ รอง สว.- ผกก. 2020-10-06 14:51:47
3 รายงานงบทดลอง ภ.1 ก.ย.63 2020-10-06 14:03:31
4 เเผนปฏิบัติราชการ ภ.1 2020-09-25 14:57:24
5 รายงานงบทดลอง ส.ค.63 2020-09-08 13:36:01
6 รายงานงบทดลอง ก.ค.63 2020-08-06 11:18:29
อ่านทั้งหมด
ลำดับ ชื่อเรื่อง วัน เวลา แสดง
1 คำสั่งการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (นสต.) 2020-02-21 15:07:24
2 ลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ ผกก. ครั้งที่ 2 2019-10-11 16:21:31
3 ลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผกก. ครั้งที่ 2 2019-10-11 16:21:19
4 ลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ สว. ครั้งที่ 2 2019-10-11 16:21:04
5 ลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. ครั้งที่ 2 2019-10-11 16:20:50
6 ลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ ผกก. 2019-10-03 14:50:03
อ่านทั้งหมด
ลำดับ ชื่อเรื่อง วัน เวลา แสดง
1 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ 2019-07-19 16:02:18
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว ประตูรั้ว และป้ายชื่อหน่วยงาน บก.สส.ภ.1 (e-bidding) 2018-09-21 15:14:05
3 เอกสารเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2018-09-21 15:10:47
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว ประตูรั้ว และป้ายชื่อหน่วยงาน บก.สส.ภ.1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 2018-09-07 16:24:44
อ่านทั้งหมด
ลำดับ ชื่อเรื่อง วัน เวลา แสดง
1 ประกาศกองบังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธรภาค 1 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการโครงการระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ตำรวจภูธรภาค 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2020-07-16 14:00:06
2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจ้าง2560 2020-02-20 12:03:58
3 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงิน2562 2020-02-20 12:03:29
4 พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 60 2020-02-20 12:03:16
5 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดฯ 2018-08-25 00:51:25
6 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 6/2561 2018-08-25 00:50:38
อ่านทั้งหมด
ลำดับ ชื่อเรื่อง วัน เวลา แสดง
อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด