ลำดับ ชื่อเรื่อง วัน เวลา แสดง
1 งบทดลอง พ.ย.64 2021-12-03 15:21:00
2 งบทดลอง ต.ค.64 2021-11-05 14:50:32
3 งบทดลอง ก.ย.64 2021-10-07 10:38:32
4 งบทดลอง ส.ค.64 2021-09-09 14:00:58
5 งบทอดลองเดือน ก.ค.64 2021-08-09 14:02:37
6 งบทอดลอง มิ.ย.64 2021-07-12 10:19:55
อ่านทั้งหมด
ลำดับ ชื่อเรื่อง วัน เวลา แสดง
1 อัพเดทลำดับอาวุโส 28 ต.ค.2564 2021-10-28 14:48:29
2 อัพเดทลำดับอาวุโส 2564 2021-10-28 13:52:12
3 ลำดับอาวุโส พ.ศ.2564 2021-10-05 16:20:48
4 ร่าง พรบ. ตำรวจเเห่งชาติ 2021-02-08 16:05:21
5 คำสั่งตำรวจภูธรภาค 1 ที่ 304,305-2563 2020-11-02 08:58:54
6 ประกาศลำดับอาวุโส(update) 2020-11-02 08:58:41
อ่านทั้งหมด
ลำดับ ชื่อเรื่อง วัน เวลา แสดง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กค. 2021-07-29 11:19:19
2 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา 2021-02-25 13:19:04
3 ประกาศกองบังคับการกฎหมายและคดี ตำรวจภูธร 2021-02-25 13:18:34
4 ประกวดราคุรุภัณฑ์สำนักงาน 2021-02-19 15:20:43
5 ประกวดราคาอุปกรณ์ตั้งด่านตรวจยาเสพติด 2021-02-05 07:40:32
6 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ 2019-07-19 16:02:18
อ่านทั้งหมด
ลำดับ ชื่อเรื่อง วัน เวลา แสดง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเครื่องตรวจจับสัญญาณโทรศัพท์และเครื่องค้นหาพิกัดสัญญาณแบบเป้สะพายหลัง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีคัดเลือก 2021-11-24 10:10:22
2 แผนการจัดซื้อชุดเครื่องตรวจจับสัญญาณโทรศัพท์และเครื่องค้นหาพิกัดสัญญาณแบบเป้สะพายหลัง 2021-08-16 10:16:32
3 จัดซื้อจัดจ้าง กค. 64 2021-07-27 09:20:08
4 บันทึกข้อตกลงการแก้ไขสัญญาการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 2021-06-14 13:50:31
5 ประกาศชนะการประกวดราคาคุรุภัณฑ์สำนักงาน 2021-03-23 13:10:22
6 ประกาศยกเลิกการประกวดจัดซื้อคุรุภัณฑ์ บก.กค.ภ.1 2021-03-16 10:30:50
อ่านทั้งหมด
ลำดับ ชื่อเรื่อง วัน เวลา แสดง
อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด