ลำดับ ชื่อเรื่อง วัน เวลา แสดง
1 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญหรือบุคคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ทุนฝึกอบรมภาษาที่มิใช่ภาษาอังกฤษ) 2022-09-20 12:45:57
2 งบทดลอง ส.ค.65 2022-09-08 14:51:30
3 งบทดลอง ก.ค.65 2022-08-10 13:01:11
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ผังที่นั่งสอบ อาคาร และห้องสอบ/แถวสอบ การทดสอบความรู้ข้าราชการตำรวจ ในการทดสอบความรู้สำหรับหัวหน้าสถานีตำรวจหรือหน่วยงานสอบสวน และการทดสอบความรู้เพื่อทดแทนประสบการณ์งานสอบสวน ของ ตร. ครั้งที่ 3 (ภ.1) 2022-08-08 13:46:31
5 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) 2022-07-26 11:33:00
6 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-07-25 16:13:48
อ่านทั้งหมด
ลำดับ ชื่อเรื่อง วัน เวลา แสดง
1 ประกาศได้รับทุน Digital Forensic 2022-07-01 09:47:21
2 รับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำเเหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี 2022-06-08 13:30:20
3 ทุน Digital forensic 2022-05-05 10:29:15
4 คำสั่ง ภ.1 ที่ 440.2564 2021-12-07 14:51:03
5 คำสั่ง ภ.1 ที่ 439.2564 2021-12-07 14:50:42
6 คำสั่ง ตร. ที่ 585_64 2021-12-07 14:50:06
อ่านทั้งหมด
ลำดับ ชื่อเรื่อง วัน เวลา แสดง
1 เอกสารประกวดราคา สภ.เมืองนนทบุรี หลังใหม่ 2022-08-19 13:17:51
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กค. 2021-07-29 11:19:19
3 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา 2021-02-25 13:19:04
4 ประกาศกองบังคับการกฎหมายและคดี ตำรวจภูธร 2021-02-25 13:18:34
5 ประกวดราคุรุภัณฑ์สำนักงาน 2021-02-19 15:20:43
6 ประกวดราคาอุปกรณ์ตั้งด่านตรวจยาเสพติด 2021-02-05 07:40:32
อ่านทั้งหมด
ลำดับ ชื่อเรื่อง วัน เวลา แสดง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเครื่องตรวจจับสัญญาณโทรศัพท์และเครื่องค้นหาพิกัดสัญญาณแบบเป้สะพายหลัง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีคัดเลือก 2021-11-24 10:10:22
2 แผนการจัดซื้อชุดเครื่องตรวจจับสัญญาณโทรศัพท์และเครื่องค้นหาพิกัดสัญญาณแบบเป้สะพายหลัง 2021-08-16 10:16:32
3 จัดซื้อจัดจ้าง กค. 64 2021-07-27 09:20:08
4 บันทึกข้อตกลงการแก้ไขสัญญาการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 2021-06-14 13:50:31
5 ประกาศชนะการประกวดราคาคุรุภัณฑ์สำนักงาน 2021-03-23 13:10:22
6 ประกาศยกเลิกการประกวดจัดซื้อคุรุภัณฑ์ บก.กค.ภ.1 2021-03-16 10:30:50
อ่านทั้งหมด
ลำดับ ชื่อเรื่อง วัน เวลา แสดง
อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด