ลำดับ ชื่อเรื่อง วัน เวลา แสดง
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ผังที่นั่งสอบ อาคาร และห้องสอบ/แถวสอบ การทดสอบความรู้ข้าราชการตำรวจ ในการทดสอบความรู้สำหรับหัวหน้าสถานีตำรวจหรือหน่วยงานสอบสวน และการทดสอบความรู้เพื่อทดแทนประสบการณ์งานสอบสวน ของ ตร. ประจำปี 2566 ครั้ง 3 2023-09-19 13:46:41
2 งบทดลอง ส.ค.66 2023-09-07 14:07:36
3 งบทดลอง ก.ุค.66 2023-08-11 09:21:17
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ผังที่นั่งสอบ อาคาร และห้องสอบ/แถวสอบ การทดสอบความรู้ข้าราชการตำรวจ ในการทดสอบความรู้สำหรับหัวหน้าสถานีตำรวจหรือหน่วยงานสอบสวน และการทดสอบความรู้เพื่อทดแทนประสบการณ์งานสอบสวน ของ ตร. ประจำปี 2566 ครั้ง 2 2023-08-08 10:43:20
5 งบทดลอง มิ.ย.66 2023-07-10 10:47:40
6 งบทดลอง พ.ค.66 2023-06-07 12:44:26
อ่านทั้งหมด
ลำดับ ชื่อเรื่อง วัน เวลา แสดง
1 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะชำรุดฯ ภ.จ.ว.อ่างทอง 2023-08-07 14:37:39
2 แจ้งเวียนประกาศลำดับอาวุโสระดับ รอง ผบ.ตร. จตช. และ รองมาถึง รอง ผบก. 2023-07-27 16:12:41
3 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะชำรุด ภจว.อ่างทอง 2023-07-03 11:32:19
4 บัญชีตำแหน่ง นสต. ปี 64 รุ่นที่ 2 2023-06-21 12:08:57
5 ประกาศอาวุโส ระดับ ผกก. ครั้งที่ 2 2023-03-31 17:18:04
6 ประกาศอาวุโส ระดับ รอง ผกก. ครั้งที่ 2 2023-03-31 17:17:48
อ่านทั้งหมด
ลำดับ ชื่อเรื่อง วัน เวลา แสดง
1 เอกสารประกวดราคา ส้รางอาคารที่พัก 5 ชั้น สภ.บางกรวย ภ.จว.นนทบุรี 2023-01-23 10:37:45
2 เอกสารประกวดราคา สภ.เมืองนนทบุรี หลังใหม่ 2022-08-19 13:17:51
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กค. 2021-07-29 11:19:19
4 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา 2021-02-25 13:19:04
5 ประกาศกองบังคับการกฎหมายและคดี ตำรวจภูธร 2021-02-25 13:18:34
6 ประกวดราคุรุภัณฑ์สำนักงาน 2021-02-19 15:20:43
อ่านทั้งหมด
ลำดับ ชื่อเรื่อง วัน เวลา แสดง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเครื่องตรวจจับสัญญาณโทรศัพท์และเครื่องค้นหาพิกัดสัญญาณแบบเป้สะพายหลัง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีคัดเลือก 2021-11-24 10:10:22
2 แผนการจัดซื้อชุดเครื่องตรวจจับสัญญาณโทรศัพท์และเครื่องค้นหาพิกัดสัญญาณแบบเป้สะพายหลัง 2021-08-16 10:16:32
3 จัดซื้อจัดจ้าง กค. 64 2021-07-27 09:20:08
4 บันทึกข้อตกลงการแก้ไขสัญญาการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 2021-06-14 13:50:31
5 ประกาศชนะการประกวดราคาคุรุภัณฑ์สำนักงาน 2021-03-23 13:10:22
6 ประกาศยกเลิกการประกวดจัดซื้อคุรุภัณฑ์ บก.กค.ภ.1 2021-03-16 10:30:50
อ่านทั้งหมด
ลำดับ ชื่อเรื่อง วัน เวลา แสดง
อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด