ลำดับ ชื่อเรื่อง วัน เวลา แสดง
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ผังที่นั่งสอบ อาคาร และห้องสอบ/แถวสอบ การทดสอบความรู้ข้าราชการตำรวจ ในการทดสอบความรู้สำหรับหัวหน้าสถานีตำรวจหรือหน่วยงานสอบสวน และการทดสอบความรู้เพื่อทดแทนประสบการณ์งานสอบสวน ของ ตร. ครั้งที่ 2 (ภ.1) 2022-05-24 00:11:07
2 งบทดลอง เม.ย.65 2022-05-10 10:56:26
3 งบทดลอง เดือน มี.ค.65 2022-04-07 12:00:51
4 งบทดลอง เดือน ก.พ.65 2022-03-03 16:16:29
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ผังที่นั่งสอบ อาคาร และห้องสอบ/แถวสอบ การทดสอบความรู้ข้าราชการตำรวจ ในการทดสอบความรู้สำหรับหัวหน้าสถานีตำรวจหรือหน่วยงานสอบสวน และการทดสอบความรู้เพื่อทดแทนประสบการณ์งานสอบสวน ของ ตร. ครั้งที่ 1 (ภ.1) 2022-02-22 08:29:57
6 ประกาศเจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 2022-02-09 10:00:09
อ่านทั้งหมด
ลำดับ ชื่อเรื่อง วัน เวลา แสดง
1 ทุน Digital forensic 2022-05-05 10:29:15
2 คำสั่ง ภ.1 ที่ 440.2564 2021-12-07 14:51:03
3 คำสั่ง ภ.1 ที่ 439.2564 2021-12-07 14:50:42
4 คำสั่ง ตร. ที่ 585_64 2021-12-07 14:50:06
5 คำสั่ง ตร. ที่ 584_64 2021-12-07 14:49:47
6 คำสั่ง ตร. ที่ 583_64 2021-12-07 14:49:12
อ่านทั้งหมด
ลำดับ ชื่อเรื่อง วัน เวลา แสดง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กค. 2021-07-29 11:19:19
2 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา 2021-02-25 13:19:04
3 ประกาศกองบังคับการกฎหมายและคดี ตำรวจภูธร 2021-02-25 13:18:34
4 ประกวดราคุรุภัณฑ์สำนักงาน 2021-02-19 15:20:43
5 ประกวดราคาอุปกรณ์ตั้งด่านตรวจยาเสพติด 2021-02-05 07:40:32
6 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ 2019-07-19 16:02:18
อ่านทั้งหมด
ลำดับ ชื่อเรื่อง วัน เวลา แสดง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเครื่องตรวจจับสัญญาณโทรศัพท์และเครื่องค้นหาพิกัดสัญญาณแบบเป้สะพายหลัง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีคัดเลือก 2021-11-24 10:10:22
2 แผนการจัดซื้อชุดเครื่องตรวจจับสัญญาณโทรศัพท์และเครื่องค้นหาพิกัดสัญญาณแบบเป้สะพายหลัง 2021-08-16 10:16:32
3 จัดซื้อจัดจ้าง กค. 64 2021-07-27 09:20:08
4 บันทึกข้อตกลงการแก้ไขสัญญาการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 2021-06-14 13:50:31
5 ประกาศชนะการประกวดราคาคุรุภัณฑ์สำนักงาน 2021-03-23 13:10:22
6 ประกาศยกเลิกการประกวดจัดซื้อคุรุภัณฑ์ บก.กค.ภ.1 2021-03-16 10:30:50
อ่านทั้งหมด
ลำดับ ชื่อเรื่อง วัน เวลา แสดง
อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด