ลำดับ ชื่อเรื่อง วัน เวลา แสดง
1 งบทดลอง เดือน ธ.ค.64 2022-01-07 12:19:14
2 งบทดลอง พ.ย.64 2021-12-03 15:21:00
3 งบทดลอง ต.ค.64 2021-11-05 14:50:32
4 งบทดลอง ก.ย.64 2021-10-07 10:38:32
5 งบทดลอง ส.ค.64 2021-09-09 14:00:58
6 งบทอดลองเดือน ก.ค.64 2021-08-09 14:02:37
อ่านทั้งหมด
ลำดับ ชื่อเรื่อง วัน เวลา แสดง
1 คำสั่ง ภ.1 ที่ 440.2564 2021-12-07 14:51:03
2 คำสั่ง ภ.1 ที่ 439.2564 2021-12-07 14:50:42
3 คำสั่ง ตร. ที่ 585_64 2021-12-07 14:50:06
4 คำสั่ง ตร. ที่ 584_64 2021-12-07 14:49:47
5 คำสั่ง ตร. ที่ 583_64 2021-12-07 14:49:12
6 อัพเดทลำดับอาวุโส 28 ต.ค.2564 2021-10-28 14:48:29
อ่านทั้งหมด
ลำดับ ชื่อเรื่อง วัน เวลา แสดง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กค. 2021-07-29 11:19:19
2 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา 2021-02-25 13:19:04
3 ประกาศกองบังคับการกฎหมายและคดี ตำรวจภูธร 2021-02-25 13:18:34
4 ประกวดราคุรุภัณฑ์สำนักงาน 2021-02-19 15:20:43
5 ประกวดราคาอุปกรณ์ตั้งด่านตรวจยาเสพติด 2021-02-05 07:40:32
6 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ 2019-07-19 16:02:18
อ่านทั้งหมด
ลำดับ ชื่อเรื่อง วัน เวลา แสดง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเครื่องตรวจจับสัญญาณโทรศัพท์และเครื่องค้นหาพิกัดสัญญาณแบบเป้สะพายหลัง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีคัดเลือก 2021-11-24 10:10:22
2 แผนการจัดซื้อชุดเครื่องตรวจจับสัญญาณโทรศัพท์และเครื่องค้นหาพิกัดสัญญาณแบบเป้สะพายหลัง 2021-08-16 10:16:32
3 จัดซื้อจัดจ้าง กค. 64 2021-07-27 09:20:08
4 บันทึกข้อตกลงการแก้ไขสัญญาการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 2021-06-14 13:50:31
5 ประกาศชนะการประกวดราคาคุรุภัณฑ์สำนักงาน 2021-03-23 13:10:22
6 ประกาศยกเลิกการประกวดจัดซื้อคุรุภัณฑ์ บก.กค.ภ.1 2021-03-16 10:30:50
อ่านทั้งหมด
ลำดับ ชื่อเรื่อง วัน เวลา แสดง
อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด