พล.ต.ท.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร
ผบช.ภ.1


พล.ต.ต.กิติศักดิ์ ดุรงควิบูลย์
รอง ผบช.ภ.1


พล.ต.ต.พีระพงศ์ วงษ์สมาน
รอง ผบช.ภ.1


พล.ต.ต.พนัญชัย ชื่นใจธรรม
รอง ผบช.ภ.1


พล.ต.ต.ศิลปคมณ์ เอี่ยมวงศ์
รอง ผบช.ภ.1


พล.ต.ต.ธวัชชัย นาคฤทธิ์
รอง ผบช.ภ.1


พล.ต.ต.นราเดช ทิพย์รักษ์
รอง ผบช.ภ.1


พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า
ผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ


พล.ต.ต.ไพศาล วงศ์วัชรมงคล
ผบก.ภ.จว.นนทบุรี


พล.ต.ต.ชุมพล ชาญชนะโยธิน
ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี


พล.ต.ต.ชยานนท์ มีสติ
ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา


พล.ต.ต.ไพศาล พฤกษจำรูญ
ผบก.ภ.จว.อ่างทอง


พล.ต.ต.วีรวิชญ์ บัวประเสริฐยิ่ง
ผบก.ภ.จว.สิงห์บุรี


พล.ต.ต.ธีร์ธวัต ธุระกิจ
ผบก.ภ.จว.ชัยนาท


พล.ต.ต.อภิรักษ์ เวชกาญจนา
ผบก.ภ.จว.ลพบุรี


พล.ต.ต.วิชิต บุญชินวุฒิกุล
ผบก.ภ.จว.สระบุรี


พล.ต.ต.แวสาแม สาและ
ผบก.กค.ภ.1


พล.ต.ต.อุดร วงษ์ชื่น
ผบก.อก.ภ.1


พล.ต.ต.อภิชาติ วรรณภักดิ์
ผบก.สส.ภ.1


พล.ต.ต.วีรพล สวัสดี
ผบก.ศฝร.ภ. 1