ตำรวจภูธรภาค 1 
ที่ตั้ง 29/3 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2537-8585-6
โทรสาร   0-2936-2180