ตำรวจภูธรภาค 1 
ที่ตั้ง 29/3 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ . 02- 537-8585-9