ลำดับ ชื่อเรื่อง วัน เวลา แสดง
17 ประกาศกองบังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธรภาค 1 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการโครงการระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ตำรวจภูธรภาค 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2020-07-16 14:00:06
14 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจ้าง2560 2020-02-20 12:03:58
13 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงิน2562 2020-02-20 12:03:29
12 พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 60 2020-02-20 12:03:16
11 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดฯ 2018-08-25 00:51:25
10 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 6/2561 2018-08-25 00:50:38
9 ร่างขอบเขตของงาน(TOR)ฯ 2018-08-25 00:47:38
8 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2018-08-14 16:07:03
7 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการกล้องติดรถยนต์ 2018-05-28 15:32:40
6 คุณลักษณะเฉพาะ 2018-05-10 15:41:52
หน้าแรก  1  2  ถัดไป  หน้าสุดท้าย