ลำดับ ชื่อเรื่อง วัน เวลา แสดง
19 คำสั่งการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (นสต.) 2020-02-21 15:07:24
18 ลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ ผกก. ครั้งที่ 2 2019-10-11 16:21:31
17 ลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผกก. ครั้งที่ 2 2019-10-11 16:21:19
16 ลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ สว. ครั้งที่ 2 2019-10-11 16:21:04
15 ลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. ครั้งที่ 2 2019-10-11 16:20:50
14 ลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ ผกก. 2019-10-03 14:50:03
13 ลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผกก. 2019-10-03 14:49:46
12 ลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ สว. 2019-10-03 14:49:03
11 ลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. 2019-10-03 14:48:47
10 คำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศ ด.ต. อายุ 53 ปี ขึ้นไป 2019-03-28 11:38:48
หน้าแรก  1  2  ถัดไป  หน้าสุดท้าย