มิถุนายน 25, 2561 11:33:08
 4394
พิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการตำรวจและครอบครัวและการสงเคราะห์ฟื้นฟูบุตรที่มีความต้องการพิเศษในสังกัด ภ.1
วันที่ 2 มิ.ย.61 คุณรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ ประธานชมรมแม่บ้าน 1 และคณะแม่บ้าน ภ.1 ร่วมเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการตำรวจและครอบครัวและการสงเคราะห์ฟื้นฟูบุตรที่มีความต้องการพิเศษในสังกัด ภ.1 และมอบเงิน สิ่งของช่วยเหลือ จำนวน 5 ราย จากนั้น
จัดให้มีการบรรยายเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิต” โดยคณะวิทยากรจากสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี และการอบรมสร้างอาชีพเสริมรายได้สอนทำพุดดิ้งนมสด และน้ำเต้าหู้ โดยวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี มีข้าราชการตำรวจและแม่บ้านตำรวจเข้าร่วมอบรมจำนวน 252 คน ณ ศูนย์ประชุมและจัดเลี้ยงมนณิพา อ.เมือง จว.ลพบุรี
แม่บ้าน
HOT CLIP