โดย ตำรวจภูธรภาค 1
ตุลาคม 10, 2565 11:31:11
 926
วันที่ 8 ต.ค. 2565 เวลา 12.00 น.

ในสถานการณ์แบบนี้ ทำคนในพื้นที่ลำบากทั่วหน้า และอีกบทบาทในการป้องกันปราบปราม คือ การช่วยเหลือประชาชน วันที่ 8 ต.ค. 2565 เวลา 12.00 น. ตำรวจป่าโมก ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลบางปลากด ต.โรงช้าง ต.บางเสด็จ และ ต.โผงเผง ขนย้ายสิ่งของเพื่อเก็บรักษาในที่ปลอดภัย น้ำมาเยอะ ประชาชนเดือดร้อน พวกเราตำรวจป่าโมก ขอร่วมบรรเทาและช่วยเหลือประชาชนเต็มความสามารถครับ

ภ.1
ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง