โดย ตำรวจภูธรภาค 1
ตุลาคม 26, 2561 08:37:22
 6186
ภ.1, ภ.2, ภ.3, ภ.4, ภ.5, ภ.6, ภ.7, ภ.8, ภ.9, บช.ตชด. และ บช.น.

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2561

  • ประกาศรับสมัครฯ (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 ต.ค. - 6 พ.ย. 61)

ดาว์นโหลดประกาศรับสมัคร 

เว็บไซต์ การรับสมัครสอบ http://www.policeadmission.org

ตำรวจ
ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง