โดย ตำรวจภูธรภาค 1
ธันวาคม 02, 2564 15:45:48
 152
วันพฤหัสบดีที่ 2 ธ.ค.64 เวลา 10.00 น.
พล.ต.ท.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร ผบช.ภ.1 ประธานฯ พร้อมด้วย พล.ต.ต.โชคชัย เหลืองอ่อน รอง ผบช.ภ.1, พล.ต.ต.พนัญชัย ชื่นใจธรรม รอง ผบช.ภ.1, พล.ต.ต.ธวัชชัย นาคฤทธิ์ รอง ผบช.ภ.1 และ พล.ต.ต.พีระพงศ์ วงษ์สมาน รอง ผบช.น. ปฏิบัติราชการ รอง ผบช.ภ.1 ร่วมประชุมการรายงานตัวและมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. และ ผกก. ที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งในสังกัด ภ.1 โดยมี ผบก. ในสังกัด ภ.1, รอง ผบก. ในสังกัด ภ.1, ผกก. ในสังกัด ภ.1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอมรวิวัฒน์ อาคารอเนกประสงค์ ภ.1
ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยชุดตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วมประชุมตามมาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว 
พล.ต.ท.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร ผบช.ภ.1 ได้มอบนโยบายเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ ของผู้บังคับบัญชา “จงรักภักดี ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา” ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำเพิ่มเติมว่า สถานีตำรวจ คือจุดแตกหัก ในการวัดความสำเร็จ เรื่องความพึ่งพอใจของประชาชนที่มีต่อตำรวจ ดังนั้น ประชาชานขึ้นโรงพักไม่ต้องฝาก หรือ ต้องรู้จักใคร เราเต็มใจให้บริการ
ภ.1
ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง