โดย ตำรวจภูธรภาค 1
พฤศจิกายน 24, 2564 10:33:01
 29
วันจันทร์ที่ 22 พ.ย.64 เวลา 10.30 น.
ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระงับยับยั้งและแก้ไขปัญหาการแข่งรถในทาง หรือขับรถ โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น การรวมกลุ่มหรือมั่วสุมในลักษณะหรือโดยพฤติการณ์ที่อาจเป็นการนำไปสู่ การแข่งรถในทาง ซึ่งก่อให้เกิดความเดือดร้อน รำคาญ และเป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทาง และความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร., พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร./ผอ.ศปข.ตร., พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้ช่วย ผบ.ตร./รอง ผอ.ศปข.ตร. ได้กำหนดให้ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินการตามมาตรการและนโยบายเพื่อเร่งรัดปราบปรามการกระทำความผิดดังกล่าว
วันจันทร์ที่ 22 พ.ย.64 เวลา 10.30 น. พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร./ผอ.ศปข.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้ช่วย ผบ.ตร./รอง ผอ.ศปข.ตร., พล.ต.ท.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร ผบช.ภ.1, พล.ต.ต.อุดร ยอมเจริญ รอง ผบช.ภ.1, พล.ต.ต.พนัญชัย ชื่นใจธรรม รอง ผบช.ภ.1, พล.ต.ต.ธวัชชัย นาคฤทธิ์ รอง ผบช.ภ.1, พล.ต.ต.พีระพงศ์ วงษ์สมาน รอง ผบช.น. ปฏิบัติราชการ รอง ผบช.ภ.1 และ ผบก.ภ.จว.ในสังกัด ภ.1 ร่วมแถลงผลการระดมการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง ห้วงระหว่างวันที่ 11 - 20 พฤศจิกายน 2564 เพื่อป้องกันการรวมตัวแข่งรถในทาง หลังจากรัฐบาลผ่อนคลายมาตรการและยกเลิกเคอร์ฟิว
โดยมีผลการระดมการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง ตำรวจภูธรภาค 1 ดังนี้
1. แข่งรถในทางและขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยฯ และสนับสนุนให้มีการแข่งรถหรือให้ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย จำนวน 119 ราย
2. ดำเนินคดีบิดามารดาหรือผู้ปกครอง ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก จำนวน 4 ราย
3. ทำทัณฑ์บนกับบิดา มารดา ผู้ปกครอง ตามคำสั่ง หน.คสช. ที่ 22/2558 และ 46/2558 จำนวน 71 ราย
4. ดำเนินคดี ร้านค้า/ดัดแปลง รถหรืออุปกรณ์ ตรวจค้น/ประชาสัมพันธ์ ร้านขาย/ดัดแปลง รถหรืออุปกรณ์ จำนวน 69 ราย 13,705 ครั้ง
5. ตรวจพบท่อไอเสียไม่ได้มาตรฐาน จำนวน 552 ราย
6. ความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก และ พ.ร.บ.รถยนต์ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 24,594 ราย
7. ดำเนินคดีกับ Admin Page จำนวน 5 ราย
8. ตรวจยึดรถยนต์ จำนวน 270 คัน รถจักรยานยนต์ จำนวน 8,366 คัน
9. จัดทำประวัติผู้กระทำความผิดและผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงที่จะแข่งรถในทาง รถจักรยานยนต์ จำนวน 2,534 ราย
10. กรณีจับกุมผู้ต้องหาส่งฟ้องศาล และศาลมีคำสั่งให้ริบรถของกลาง รถจักรยานยนต์ จำนวน 48 คัน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และตำรวจภูธรภาค 1 มีความห่วงใยบุตรหลานของพี่น้องประชาชน และขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงมาตรการป้องกันปราบปรามและการแก้ไขปัญหาการแข่งรถในทางที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่สังคมโดยรวม ประชาชนผู้พบเห็น ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเป็นผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าว สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสได้ทางศูนย์รับแจ้งเหตุ 191 สายด่วน 1599 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยสามารถส่งคลิปวิดีโอ แจ้งข้อมูลเกี่ยวข้องให้ ตร.ทราบ ผ่านช่องทางเพจเฟซบุ๊ก 1197 ของ บก.จร. และเพจเฟซบุ๊ก ศูนย์โซเชียลมีเดีย ศปก.ตร. โดย ผบ.ตร. ได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงมีนโยบายมอบเงินรางวัล 3,000 บาท ให้กับผู้แจ้งในกรณีที่มีการจับกุมได้
โดยมี รอง ผบก.ภ.จว.ในสังกัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าว ณ บริเวณลานฝึกยุทธวิธี ภ.1
ภ.1
ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง