โดย ตำรวจภูธรภาค 1
พฤษภาคม 12, 2563 14:15:05
 702
วันอังคารที่ 12 พ.ค.63

วันนี้ (วันอังคารที่ 12 พ.ค.63) เวลา 13.00 น. พล.ต.ท.อำพล บัวรับพร ผบช.ภ.1 ประธานการประชุมด้วยระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) กับหน่วยงานในสังกัด ภ.1 พร้อมด้วย พล.ต.ต.เอกภพ ประสิทธิ์วัฒนชัย รอง ผบช.ภ.1 (ร่วมรับฟังการประชุม ณ ศปก.ภ.จว.นนทบุรี), พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ รอง ผบช.ภ.1, พล.ต.ต.ชัยณรงค์ เจริญไชยเนาว์ รอง ผบช.ภ.1, พล.ต.ต.นพดล ศรสำราญ รอง ผบช.ภ.1, พล.ต.ต.สุรพงษ์ ถนอมจิตร รอง ผบช.ภ.1 และ พล.ต.ต.สุรพล เปรมบุตร รอง ผบช.ภ.1 ร่วมประชุมบริหาร ภ.1 ครั้งที่ 8/2563 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 เพื่อรับทราบข้อสั่งการจากการประชุมบริหาร ตร. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ผลการตรวจสถานีตำรวจของผู้บังคับบัญชา สถิติเรื่องร้องเรียน-วินัย สถิติคดีอาญา 4 กลุ่ม การบันทึกข้อมูลในระบบ CRIMES การโจรกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ (ศปจร.) ผลการปฏิบัติงานของ ศอ.ปส.ภ.1 รายงานผลการใช้เครื่อง Biometric และการบันทึกข้อมูลกล้อง CCTV และข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา โดยมี พล.ต.ต.สุภธีร์ บุญครอง ผบก.สส.ภ.1, พล.ต.ต.นราเดช ทิพย์รักษ์ ผบก.อก.ภ.1, พล.ต.ต.ไพศาล วงศ์วัชรมงคล  ผบก.ภ.จว.นนทบุรี, รอง ผบก., ผกก.ในสังกัด บก.อก.ภ.1 และ บก.สส.ภ.1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.1

ภ.1
ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง