โดย ตำรวจภูธรภาค 1
กันยายน 13, 2565 13:19:32
 473
วันจันทร์ที่ 12 ก.ย.65 เวลา 10.30 น.
          พล.ต.ท.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร ผบช.ภ.1 ประธานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการ ของ ตำรวจภูธรภาค 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
          โดยมี คณะ รอง ผบช.ภ.1, ผบก.ในสังกัด ภ.1, รอง ผบก.ในสังกัด ภ.1, ผกก./หน.สภ.ในสังกัด ภ.1, คณะแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 1, คณะที่ปรึกษาตำรวจภูธรภาค 1, ข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีฯ ณ ศาลาดนตรีสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต
ภ.1
ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง