ลำดับ ชื่อเรื่อง วัน เวลา แสดง
121 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ผังที่นั่งสอบ อาคาร และห้องสอบ/แถวสอบ การทดสอบความรู้ข้าราชการตำรวจ ในการทดสอบความรู้สำหรับหัวหน้าสถานีตำรวจหรือหน่วยงานสอบสวน และการทดสอบความรู้เพื่อทดแทนประสบการณ์งานสอบสวน ของ ตร. ประจำปี 2566 ครั้ง 3 2023-09-19 13:46:41
120 งบทดลอง ส.ค.66 2023-09-07 14:07:36
119 งบทดลอง ก.ุค.66 2023-08-11 09:21:17
118 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ผังที่นั่งสอบ อาคาร และห้องสอบ/แถวสอบ การทดสอบความรู้ข้าราชการตำรวจ ในการทดสอบความรู้สำหรับหัวหน้าสถานีตำรวจหรือหน่วยงานสอบสวน และการทดสอบความรู้เพื่อทดแทนประสบการณ์งานสอบสวน ของ ตร. ประจำปี 2566 ครั้ง 2 2023-08-08 10:43:20
117 งบทดลอง มิ.ย.66 2023-07-10 10:47:40
116 งบทดลอง พ.ค.66 2023-06-07 12:44:26
115 งบทดลอง เม.ย.66 2023-05-03 11:27:07
114 งบทดลอง มี.ค.66 2023-04-04 15:52:48
113 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ผังที่นั่งสอบ อาคาร และห้องสอบ/แถวสอบ การทดสอบความรู้ข้าราชการตำรวจ ในการทดสอบความรู้สำหรับหัวหน้าสถานีตำรวจหรือหน่วยงานสอบสวน และการทดสอบความรู้เพื่อทดแทนประสบการณ์งานสอบสวน ของ ตร. ประจำปี 2566 ครั้ง 1 2023-03-14 11:16:02
112 งบทดลอง ก.พ.66 2023-03-08 13:58:36
หน้าแรก  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ถัดไป  หน้าสุดท้าย