โดย ตำรวจภูธรภาค 1
พฤศจิกายน 21, 2565 13:17:07
 782
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น.
            พล.ต.ท.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร ผบช.ภ.1ตรวจเยี่ยม ทก.สน.โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพมหานคร ภารกิจรักษาความปลอดภัยในการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค(APEC 2022 THAILAND)โดยมี พ.ต.อ.ภูการวิก โชติกเสถียร รอง ผบก.ภ.จว.ลพบุรี หน.ทก.สน.ฯ และเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด ภ.1 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้การต้อนรับ รายงานเหตุการณ์ทั่วไปปกติ ผบช.ภ.1 กล่าวให้โอวาท กำชับการปฏิบัติ การรักษาระเบียบวินัย เครื่องแต่งกาย การใช้กิริยาวาจาสุภาพ การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร การรักษาความสงบเรียบร้อยให้สอดคล้องกับกฎหมาย โดยยึดหลักการมีอำนาจหน้าที่ การบังคับใช้กฏหมาย ผบช.ภ.1 ตรวจความพร้อมของกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่ และร่วมฟังบรรยายแผนเผชิญเหตุการอพยพทางเรือ พร้อมมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงแรมแชงกรี-ลากรุงเทพมหานคร
ภ.1
ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง