โดย ตำรวจภูธรภาค 1
สิงหาคม 04, 2561 16:10:58
 2482
ผลการระดมจับกุมเงินกู้นอกระบบและความผิดอื่นๆ

ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีนโยบายให้ทุกหน่วยระดมกวาดล้างอาชญากรรมทุกประเภทโดยเน้นความผิดเกี่ยวกับเงินกู้นอกระบบ ตาม" ยุทธการขุดรากถอนโคนอาชญากรรมทำบ้านเมืองน่าอยู่" กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 และทุกหน่วยในสังกัด ได้ร่วมกันระดมกวาดล้างอาชญากรรม โดยเฉพาะความผิดเกี่ยวกับเงินกู้นอกระบบ ในห้วงระหว่างวันที่ ๑๓-๓๑ ก.ค.๒๕๖๑ สรุปผล สามารถจับกุมความผิดเกี่ยวกับเงินกู้นอกระบบ จำนวน ๑๙๔ ราย ผู้ต้องหา ๒๐๐ คน ของกลางเงินสดจำนวน ๒๒๒,๓๙๐ บาท เงินในโพยจำนวน ๑,๙๕๐,๗๔๖ บาท และได้ตรวจยึดทรัพย์สิน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการขยายผลการจับกุม นอกจากนี้ยังได้จับกุมความผิดอื่นๆอีกเป็นจำนวนมาก

ขุดรากถอนโคนอาชญากรรม
ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง