โดย ภ.จว.สมุทรปราการ
พฤษภาคม 11, 2561 12:13:21
 809
สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เข้าอบรมความรู้เรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)

จาก เจ้าหน้าที่ ร.พ.จุฬารัตน์ 3 เพื่อเตรียมความพร้อมและพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชน หากเกิดสถานการณ์ขึ้นจริง

สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเข้าอบรมความรู้เรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR)
ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง